Saturday, June 15, 2013

Creative, Creative , Creative Tel Aviv style
1 comment:

  1. הייתי וראיתי תערוכה של אוסף כשרונות יפהפיה כדאי לרוץ ולראות. ציורי קיר מלבד שהם מביעים כל מיני דעות של האומנים המציירים אלא מוסיפים לחזות העיר וזה נפלא.

    ReplyDelete

Creative of the week